Pravdazhizni ako schudnúť

Je možné schudnúť, zatiaľ čo sedí na zrno

moja strava nie je