Obaja pohudetna 60

ako a za akých môžete schudnúť

tréner, ako schudnúť 16 rokov